FACE          INDECT          TESA ASSA ABLOY          COMINFO          COMMEND          KEYPROCESSOR         SIQURA
banner

تاریخچه درب اتوماتیک

به سایت بتیس نماینده انحصاری درب اتوماتیک face خوش آمدید.درب های اتوماتیک یا خودکار از آن دسته از درها هستند که باز و بسته ‌شدنشان دیگر به صورت دستی نیست و به صورت خودکار انجام میشود یعنی نیازی به دخالت مستقیم انسان برای به حرکت دراوردن این درب ها نیست. نسل ابتدایی از درب های اتوماتیک و خودکار اولین مرتبه بوسیله ی دانش آموز اوهاییر امریکایی اختراع شد . برخی میگویند ایده ی آن ابداع از تبدیل انرژی بخار و استفاده کردن از خواص هوا به انرژی حرکتی است . این نوع از درب ها دارای مزیت های زیادی هستند که از آن جمله میتوان به استفاده آسان ‌تر از این درب ها اشاره کرد یعنی برای ورود و خروج افراد درب های اتوماتیک راحت تر هستند مخصوصا اگر افراد شامل ناتوانان ، مسن و یا افراد معلول باشند . فرض کنید درب های اتوماتیک را در محل هایی که پررفت و امد هستند نصب کرده باشند در نتیجه در این رفت‌ وآمد ها می‌توان مصرف انرژی را کاهش داد و در مصرف انرژی صرفه جویی کرد . همچنین می‌توانیم سرعت باز و بسته شدن درب ها را تنظیم کنیم و این کار را با توجه به محل نصب درب اتوماتیک ، افرادی که تردد دارند ، یا ساعات شبانه‌روز انجام میدهند . انسان ها از علم استفاده می کنند تا به آسایش بیشتری دسترسی پیدا کنند و کارهایشان را راحت تر از قبل انجام دهند . آنها هرگاه نیازی را در زندگی خود حس کنند به دنبالش رفته و راه حلش را پیدا خواهند کرد . همواره انسان ها بدنبال آرامش بیشتر در زندگی خود هستند و برای آنها مبحثی مثل امنیت و آرامش در محل زندگیشان اهمیت بالایی دارد که هرچه علم پیشرفت کند انتظار انان هم برای تامیت آسایش و امنیتشان افزایش پیدا میکند .