FACE          INDECT          TESA ASSA ABLOY          COMINFO          COMMEND          KEYPROCESSOR         SIQURA
banner

تاریخچه درب اتوماتیک

درب های اتوماتیک یا خودکار از آن دسته از درها هستند که باز و بسته ‌شدنشان دیگر به صورت دستی نیست و به صورت خودکار انجام میشود یعنی نیازی به دخالت مستقیم انسان برای به حرکت دراوردن این درب ها نیست. نسل ابتدایی از درب های اتوماتیک و خودکار اولین مرتبه بوسیله ی دانش آموز اوهاییر امریکایی اختراع شد . برخی میگویند ایده ی آن ابداع از تبدیل انرژی بخار و استفاده کردن از خواص هوا به انرژی حرکتی است . این نوع از درب ها دارای مزیت های زیادی هستند که از آن جمله میتوان به استفاده آسان ‌تر از این درب ها اشاره کرد یعنی برای ورود و خروج افراد درب های اتوماتیک راحت تر هستند مخصوصا اگر افراد شامل ناتوانان ، مسن و یا افراد معلول باشند . فرض کنید درب های اتوماتیک را در محل هایی که پررفت و امد هستند نصب کرده باشند در نتیجه در این رفت‌ وآمد ها می‌توان مصرف انرژی را کاهش داد و در مصرف انرژی صرفه جویی کرد . همچنین می‌توانیم سرعت باز و بسته شدن درب ها را تنظیم کنیم و این کار را با توجه به محل نصب درب اتوماتیک ، افرادی که تردد دارند ، یا ساعات شبانه‌روز انجام میدهند . انسان ها از علم استفاده می کنند تا به آسایش بیشتری دسترسی پیدا کنند و کارهایشان را راحت تر از قبل انجام دهند . آنها هرگاه نیازی را در زندگی خود حس کنند به دنبالش رفته و راه حلش را پیدا خواهند کرد . همواره انسان ها بدنبال آرامش بیشتر در زندگی خود هستند و برای آنها مبحثی مثل امنیت و آرامش در محل زندگیشان اهمیت بالایی دارد که هرچه علم پیشرفت کند انتظار انان هم برای تامیت آسایش و امنیتشان افزایش پیدا میکند .