FACE          INDECT          TESA ASSA ABLOY          COMINFO          COMMEND          KEYPROCESSOR         SIQURA
banner

امروزه همگام با پیشرفت چشمگیر صنعت و گسترش احداث مراکز صنعتی ، کارخانه ها ، ادارات و .... به منظور حصول هماهنگی و مدیریت هر چه بهتر در این فضاها نیاز به پخش پیغام ها و اطلاعات و یا اعلام شرایط اضطراری در فضای عمومی مرتفع خواهد شد ، به همین منظور سیستم های اینترکام روانه بازار شدند.سیستم اینترکام معمولا برای سهولت در ایجاد ارتباط با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می گیرد ، این سیستم این امکان را فراهم می آورد تا یک پیغام از طرف اپراتور سیستم یا هر یک از اینترکامهای زیر مجموعه روی همه یا تعدادی از بلندگوهای تعریف شده و اپراتور دستگاه ذکر شده در صورت لزوم با هر یک از اینترکام ها ارتباط برقرار می کند ، همچنین هر یک از اینترکام ها می توانند با اپراتور یا دیگر اینترکام ها ارتباط برقرار نمایند.