FACE          INDECT          TESA ASSA ABLOY          COMINFO          COMMEND          KEYPROCESSOR         SIQURA
banner

  • کارفرما: بانک شهر
  • وضعیت پروژه: در حال همکاری
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: مهر 1387
سال1387 موسسه مالی و اعتباری شهر با مجوز بانک مرکزی و با سهام‌داری شهرداری‌های تهران و سایر کلانشهرهای کشور، با سرمایه ای معادل یک هزار و پانصد میلیارد ریال تاسیس و فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و بدین ترتیب شهرداری ها، چهره ‌نوینی را به خود گرفتند. مجموعه بتیس در همان سال موفق به شروع همکاری خود در زمینه درب های اتوماتیک با بانک شهر گردید.
بانک شهر