FACE          INDECT          TESA ASSA ABLOY          COMINFO          COMMEND          KEYPROCESSOR         SIQURA
banner

بانک پارسیان

  • کارفرما: بانک پارسیان
  • وضعیت پروژه: در حال همکاری
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: فروردين 1387
بانک پارسیان در مورخ 26 شهریور ماه 1380 مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود و در حال حاضر با بیش از 340 شعبه در سراسر کشور مشغول به ارایه خدمات می باشد. مجموعه بتیس از سال 1387 در حال همکاری با بانک پارسیان می باشد وو برای بیش از 100 شعبه از شعبات سراسر کشور بانک عملیات طراحی ، نصب و خدمات را انجام میدهد و همچنین خدمات پس از فروش و سرویس و نگهداری کلیه شعبات کشور را بر عهده دارد.
بانک پارسیان