FACE          INDECT          TESA ASSA ABLOY          COMINFO          COMMEND          KEYPROCESSOR         SIQURA
banner

بانک گردشگری

  • کارفرما: بانک گردشگری
  • وضعیت پروژه: در حال همکاری
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: مهر 1389
بانک گردشگری در سال 1389 تاسیس گردید و در حال حاضر با بیش از 88 شعبه در سراسر کشور در حال فعالیت می باشد . مجموعه بتیس از سال 1390 همکاری خود را با این مجموعه آغاز نمود و جهت کلیه شعبه بانک افتخار طراحی ، تامین ، نصب وراه اندازی درب های اتوماتیک را داشته است.
بانک گردشگری