FACE          INDECT          TESA ASSA ABLOY          COMINFO          COMMEND          KEYPROCESSOR         SIQURA
banner

برج میلاد تهران

  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: بهمن 1385
  • تاریخ پایان: آبان 1386
مجموعه بتیس در سال 1385 پس از جلسات متعدد با کارفرما ، مشاور و پیمانکار و همچنین ارایه راهکارهای مناسب جهت درب های اتوماتیک پروژه معظم برج میلاد تهران توانست در همان سال قرارداد خرید درب های تمام اتوماتیک گردان 3 بال را با پیمانکار پروژه منعقد نماید و همچنین موفق به طراحی ، تامین و نصب وراه اندازی تمامی درب های اتوماتیک کشویی طبقات پارکینگ و فضاهای تجاری این پروژه گردید.
برج میلاد تهران