FACE          INDECT          TESA ASSA ABLOY          COMINFO          COMMEND          KEYPROCESSOR         SIQURA
banner

بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

  • وضعیت پروژه: در حال همکاری
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: مهر 1386
بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد در سال ۱۳۳۶ توسط مرحوم دریانی وقف شد، و از سال ۱۳۶۴ به عنوان مرکز کشوری درمان بیماری های کلیوی به فعالیت خود ادامه داد. مجموعه بتیس همکاری خود را از سال 1386 با این مرکز آغاز نمود و طی جلسات متعدد با رییس بیمارستان جناب آقای دکتر اعتمادیان توانست تمامی درب های لولایی ورودی بخش های طبقات بیماریتان را با کمترین هزینه اتوماتیک نماید و همچنین تمام درب های ورودی اتاق های عمل و بخش های این بیمارستان را مجهز به درب های اتوماتیک کشویی نماید.
بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد