FACE          INDECT          TESA ASSA ABLOY          COMINFO          COMMEND          KEYPROCESSOR         SIQURA
banner

بیمارستان ولیعصر (عج)

  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آبان 1397
  • تاریخ پایان: آبان 1397
بیمارستان ولیعصر(عج) واقع در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) می باشد این بیمارستان ، به عنوان یکی از مراکز تحقیقات سرطان تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و زیرمجموعه انستیتوکانسر ایران (قطب علمی منتخب کشور در زمینه سرطان) فعالیت می نماید. مجموعه بتیس از سال 1386 در این بیمارستان وظیفه طراحی و تهیه درب های اتوماتیک را بر عهده دارد و تاکنون موفق به نصب 20 دستگاه درب اتوماتیک جهت ورودی اصلی بیمارستان ، ورودی اصلی اورژانس و بخش های مختلف شده است.
بیمارستان ولیعصر (عج)