استخدام

ثبت نام شرح عنوان شغل کدشغل
  • روابط عمومی بالا
  • روحیه کارتیمی
  • پیگیر و منظم
کارشناس فروش و بازاریابی 10200

اطلاعات بروز در رابطه با سیستم های درب اتوماتیک

اطلاعات بروز در رابطه با سیستم های دوربین مداربسته

 

کارشناس فنی 20123