TKH Security

سیستم های نظارت تصویری TKH Security

TKH Security امنیتی کاربر پسند و هوشمند، امکانات ویدئویی ، امکانات پارکینگ ، راهنمایی پارکینگ و محصولات مدیریت سایت را برای طیف گسترده ای از بازار ارائه می دهد. برای هر بخش خاصی از بازار ، ما در مسیر تناسب بی نقص محصولات با راه حل های فن آوری های پیشرفته خود قدم بر میداریم.

TKH Security در توسعه سیستم های الکترونیکی هوشمند امنیت ، ایمنی و پارکینگ تخصص دارد. ما با بیش از 25 سال تجربه و با گوش دادن به نیازهای مشتری ، راه حل های نوآورانه کاملی برای مدیریت امنیت ، نظارت تصویری ، مدیریت امکانات پارکینگ ، راهنمایی پارکینگ و مدیریت دارایی و سایت ارائه می دهیم.

محصولات